torsdag 23 juni 2011

Ord till Jesus


Akvarell i A4-format


Jesus, du finns till för mig
Du lyfter mig över min sorg
Du ger mig en känsla av lätthet
Och låter mig befrias
Hjälp mig att inte glömma att du finns
Ge mig glimtar så att jag minns

Du ser min ofullkomlighet
Men du vet
Även om man använder orden:
Helig, utvecklad, fullkomlig
För att låta andra tro
Att man är någon, förmer än andra

Men du vet, Jesus
För du har själv varit här
Och sett genom alla
Du har sett det sanna
Och det kan inte kläder eller ord dölja
Du förstår varför vi kämpar
Och varför vi ger upp

Hjälp oss att förstå
Att vi alla är lika små
Eller stora, vilket vi än väljer
Vi är varken mer eller mindre
Vi är på väg
att bli liksom du.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar